Džemat Mahala

Brojač posjeta

174249
Danas
Juče
Ove sedmice
Prošle sedmice
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
1396
96
1768
479
1671
2967

Mektebska nastava

Prijava džematlije

 JAVNI POZIV ZA ZAVRŠETAK LIMARSKIH RADOVA NA DŽAMIJI U MAHALI

Dokumentacija vezana za javni poziv može se pogledati ovdje.

P O Z I V

džematlijama džemata Mahala

Mole se sve džematlije koje poznaju neku firmu ili zanatsku radnju koja se bavi limarskim radovima, da istu obavijeste o ovom javnom pozivu kako bi smo postigli što povoljnije uslove i što manju cijenu za završetak limarskih radova na džamiji u Mahali, te se time odgovorno odnosili prema džematskim novčanim sredstvima u džematskoj blagajni. Također, mole se džematlije boljeg imovnog stanja da podrže ovu akciju svojim doborovljnim novčanim prilozima, a koje mogu uplatiti kod blagajnice džemata Dedić Remze (tel. 032 / 785 - 340). Džematlijama koje prilože 50 KM ili više biće uručena zahvalnica od strane džematskog odbora. Džematlije koje su učestvovale u akciji biće objavljene prezimenom i imenom (ako žele) na web prezentaciji džemata Mahala.

DŽEMATSKI ODBOR

 

Direktni poziv putem SMS poruke (Ako ste zainteresovani za završetak limarskih radova na džamiji u Mahali u Brezi posjetite web prezentaciju www.dzemat.info i informisite se o detaljima javnog poziva. Najpovoljniji ponuđač biće izabran na osnovu usvojenih kriterija, te time imate garanciju za fer učešće u izboru najpovoljnije ponude.) upućen je sljedećim limarima koji imaju svoj oglas na oglasnom portalu olx.ba (pik.ba):

LIMARI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU POGLEDATI OVDJE
 Limar 1  Pogledati ovdje
 Limar 2  Pogledati ovdje
 Limar 3  Pogledati ovdje
 Limar 4  Pogledati ovdje
 Limar 5  Pogledati ovdje

 

LIMARI U SARAJEVSKOM KANTONU POGLEDATI OVDJE
 Limar 1  Pogledati ovdje
 Limar 2  Pogledati ovdje
 Limar 3  Pogledati ovdje
 Limar 4  Pogledati ovdje

Direktni poziv putem SMS poruke (Ako ste zainteresovani za završetak limarskih radova na džamiji u Mahali u Brezi posjetite web prezentaciju www.dzemat.info i informisite se o detaljima javnog poziva. Najpovoljniji ponuđač biće izabran na osnovu usvojenih kriterija, te time imate garanciju za fer učešće u izboru najpovoljnije ponude.) i putem e-maila upućen je sljedećim limarima koji imaju svoju web prezentaciju ili web oglas:

LIMARI POGLEDATI
 Limar 1  Pogledati ovdje
 Limar 2  Pogledati ovdje
 Limar 3  Pogledati ovdje

 

 

 

Na sjednici džematskog odbora održanoj 14.08.2016. godine donesena je odluka da se završe limarski radovi na džamiji u Mahali, te se na osnovu donesene odluke raspisuje

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za završetak limarskih radova na džamiji u Mahali

 

Limarski radovi koje je potrebno uraditi na džamiji u Mahali su:

  1. Izrada i postavljanje horizontalnih bakarnih oluka (sa bakarnim kukama 25x5 mm) oko cijelog kubeta
  2. Izrada i postavljanje vertikalnih slivnih bakarnih oluka (sa bakarnim kukama 25x5 mm) od gornjeg kubeta naniže
  3. Izrada i postavljanje, zajedno sa horizonalnim olucima i vertikalnim slivnim olukom do zemlje od obojenog lima, pokrivke na sporednom ulazu u džamiju

Dodatne informacije o radovima kao i obrazac na kome se može dostaviti ponuda za završetak limarskih radova na džamiji u Mahali mogu se preuzeti kod Dedić Seada (tel. 032 / 785 - 340). Elektronski obrazac za prijavu može se preuzeti ovdje.

Ponudu treba dostaviti najkasnije do 24.08.2016. godine putem pošte u dobro zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom:
“NE OTVARAJ, PONUDA ZA LIMARSKE RADOVE!”
na adresu: DŽEMAT MAHALA, ALIJE IZETBEGOVIĆA BR. 20, 71370 BREZA.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izbor najpovoljnije ponude obaviće se u petak, 26.08.2016. godine u džamiji u Mahali nakon džuma-namaza. Ponuđači koji dostave svoju ponudu kao i zainteresovane džematlije džemata Mahala imaju pravo prisustva sjednici džematskog odbora na kojoj će se birati najpovoljniji ponuđač. Cijena, reference, garantni rok radova i rok završetka radova su kriteriji na osnovu kojih će biti izabrana najpovoljnija ponuda. Na osnovu bodovanja vršiće se rangiranje firmi. Ukupan broj bodova je 100. Kod dodjeljivanja bodova najpovoljnija firma za najnižu cijenu dobija 70 bodova, a svakoj narednoj firmi za veću cijenu umanjuje se po 7 bodova. Kod garantnog roka, referenci i roka završetka radova najpovoljnijim firmama dodjeljuje se po 10 bodova, a svakoj narednoj firmi po slabijoj povoljnosti ponude umanjuje se po 1 bod. Firma sa najvećim zbirom bodova po osnovu četiri naznačena kriterija smatraće se najpovoljnijim ponuđačem. U slučaju istog broja bodova daje se prednost firmi sa područja općine Breza.

 

SLIKOVNI PRIKAZ LIMARSKIH RADOVA KOJE JE POTREBNO URADITI NA DŽAMIJI U MAHALI:

1. Izrada i postavljanje horizontalnih bakarnih oluka (sa bakarnim kukama 25x5 mm) oko cijelog kubeta

 

 

 2. Izrada i postavljanje vertikalnih slivnih bakarnih oluka (sa bakarnim kukama 25x5 mm) od gornjeg kubeta naniže

 

 

3. Izrada i postavljanje, zajedno sa horizontalnim olucima i vertikalnim slivnim olukom do zemlje od obojenog lima, pokrivke na sporednom ulazu u džamiju

 

                                              

                                      Šta je sergija?

Prema rječniku arhaizama (možete pogledati ovdje) riječ sergija vodi porijeklo od turske riječi sergi što znači sakupljanje dobrovoljnih novčanih priloga pred džamijama.

Sa bloga "Šta je šta u Bošnjaka" (možete pogledati ovdje) preuzeli smo nekoliko rečenica o sergiji.

Ko je odrastao u Bosni zna šta je sergija. To je dobrovoljno davanje novca na određenom mjestu (obično u džamiji) kada se najavi da će se "prostrijeti" sergija sljedećeg petka ili koji dan kasnije. Sergija se stere obično na izlazu iz džamije, a pare se "bacaju" na prostrtu serdžadu kod koje stoje najmanje dva zadužena čovjeka.

Ima ljudi što im je milo i drago "baciti" koju novčanicu na sergiju, a ima ih što bi rado bacili štogoderce na sergiju, a nemaju šta. Opet ima i takvih što imaju šta baciti na sergiju, a neće to da (u)rade i niko ih živ na to nagovorio ne bi. Ima i takvih što ne daju ni za sergiju, ni za siromaha, ni za hairli djelo, a najviše se sikiraju što se steru sergije i gdje pare od njih "idu".

 

O D G O V O R   D Ž E M A T S K O G   O D B O R A

Zbog onih džematlija koji rado daju pare za sergiju kao i zbog onih džematlija koji bi rado dali da imaju (a nemaju), džematski odbor džemata Mahala pružače redovne informacije o sergijama - sakupljenim dobrovoljnim novčanim prilozima džematlija.

Džematlije koji imaju, a ne daju pare na sergijama ne zaslužuju nikakve informacije o njima. Međutim zbog njihove velike znatiželje kuda "idu" pare od sergija, džematski odbor će pružati blagovremeno sve informacije čak i njima kako bi im umanjio sikiraciju oko toga.

Na oglasnoj ploči džemata ispred džamije možete uvijek pročitati detaljne informacije o svakoj sergiji sa specifikacijom prikupljenog novca, te imenima i potpisima članova komisije koja je utvrdila ukupan novčani prilog na sergiji.

Na ovoj stranici našim džematlijama pružaćemo samo najosnovnije informacije o sergijama.

U džematu Mahala prikupljaju se tri vrste sergija:

  1. Sergije koje su vlastiti prihod džemata Mahala (o njima donosi odluku džematski odbor)
  2. Sergije koje su dijeljeni prihod džemata Mahala i Medžlisa IZ Breza u propisanom omjeru (o njima donosi odluku Medžlis IZ Breza)
  3. Sergije koje nisu prihod džemata Mahala (o njima donose odluku viši organi Islamske zajednice u BiH, npr. Rijaset, Muftijstvo ili Medžlis)

 

INFORMACIJE O SVIM SERGIJAMA U 2015. GODINI:

1. SERGIJE KOJE SU VLASTITI PRIHOD DŽEMATA MAHALA

Datum  Povod ili namjena sergije Prikupljeno  Napomena
brojem slovima
12.07. Od žena džemata za održavanje džamije 158,20 KM stotinupedesetosam i 20/100 KM Sergija je vlastiti prihod džemata.
13.07. Lejletul-Kadr 273,75 KM dvijestotinesedamdesettri i 75/100 KM Sergija je vlastiti prihod džemata.

 

2. SERGIJE KOJE SU DIJELJENI PRIHOD DŽEMATA MAHALA I MEDŽLISA IZ-e BREZA

Datum  Povod ili namjena sergije Prikupljeno Napomena
brojem slovima
17.07.  Ramazanski bajram  867,80 KM  osamstotinašezdesetsedam i 80/100 KM

Na osnovu odluke Medžlisa IZ-e Breza,

70% sredstava (607,45 KM) ostaje u džematu Mahala za aktivnosti na nivou džemata,

a 30% sredstava (260,35 KM) džemat Mahala dužan je predati na blagajnu Medžlisa IZ-e Breza, koja se koriste za potrebe Medžlisa.

24.09.  Kurban-bajram 908,88 KM devetstotinaosam i 88/100 KM

Na osnovu odluke Medžlisa IZ-e Breza,

70% sredstava (636,23 KM) ostaje u džematu Mahala za aktivnosti na nivou džemata,

a 30% sredstava (272,65 KM) džemat Mahala dužan je predati na blagajnu Medžlisa IZ-e Breza, koja se koriste za potrebe Medžlisa.

Ukupna novčana suma sergije zbog konverzije završava sa 8 pfeninga tj. na kraju je ---,-8 KM jer smo imali novčanih priloga u eurima i to 2x10 eura i 1x0,50 eura (0,50 eura x 1,95 = 0,98 KM)

 

3. SERGIJE KOJE NISU PRIHOD DŽEMATA MAHALA

Datum Povod ili namjena sergije Prikupljeno Napomena
brojem slovima
20.02. Pomoć za obnovu džamije u džematu Žljeb MIZ Višegrad 155,30 KM stotinupedesetpet i 30/100 KM Sva sredstva džemat Mahala predao je na blagajnu Medžlisa IZ Breza.
01.05. Pomoć za izgradnju IKC Grac - Austrija 188,00 KM stotinuosamdesetiosam KM Sva sredstva džemat Mahala predao je na blagajnu Medžlisa IZ Breza.
29.05. Pomoć za postradale u zemljotresu u Nepalu 65,00 KM šezdesetipet KM Sva sredstva džemat Mahala predao je na blagajnu Medžlisa IZ Breza.
19.06. Pomoć za Rohinjo muslimane iz Mijanmara 173,00 KM stotinusedamdesetitri KM Sva sredstva džemat Mahala predao je na blagajnu Medžlisa IZ Breza.
03.07. Sergija za 17. noć Ramazana za potrebe Medžlisa IZ Breza 210,00 KM dvijestotineideset KM Sva sredstva džemat Mahala predao je na blagajnu Medžlisa IZ Breza.
10.07. Pomoć za povratničke džemate Srebrenice 161,90 KM stotinušezdesetjedna i 90/100 KM Sva sredstva džemat Mahala predao je na blagajnu Medžlisa IZ Breza.
 04.09. Pomoć za izbjeglo stanovništvo Sirije  228,65 KM dvijestotinedvadesetiosam i 65/100 KM Sva sredstva džemat Mahala dužan je predati na blagajnu Medžlisa IZ Breza

 

 

 

Samo registrovani korisnici imaju mogućnost da dodaju svoje i vrednuju komentare drugih registrovanih korisnika.